آخرین خبرها

هوشمندسازی یکپارچه ساختمان(BMS)

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان سعی دارد تا با بهره گیری از فناوری های کنترلی، مدیریت منابع و رخدادهای یک ساختمان را بسته به نوع کاربری آن )مسکونی، اداری، تجاری و …( در دست بگیرد.  هوشمندسازی سبب می شود تا تاثیر عواملی همچون خطای نیروی انسانی، نرخ وقایع و رخدادهای خارج از کنترل و سوانح کاهش پیدا کرده و باعث افزایش قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح تاسیسات و تجهیزات ساختمان و بهبود امنیت عمومی ساختمان شود.

قابلیت کارکرد سیستم های مختلف جانبی یا سیستم های امروزي از جمله بویلرها ، چيلر هاي جذبي، سیستم های خورشیدی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و … ،که خود دارای سیستم کنترل جداگانه ای می باشند از طریق برقراری ارتباط سیستم مورد نظر با سیستم مدیریت مرکزی وجود داشته و قابل تعریف در سیستم است.

اجزای سیستم مدیریت ساختمان

یک سیستم مدیریت ساختمان دارای توابع زیر می باشد:

 • کنترل
 • نمایش
 • بهینه سازی

همچنین اعمال کنترل مرکزی توسط یک سیستم در ساختمان معمولا برروی بخش های زیر صورت می پذیرد.

 • سیستم های قدرت )شامل سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی و تامین برق اضطراری(
 • سیستم تامین روشنایی )تجهیزات روشنایي و نور پردازي ساختمان ، كنترل هوشمند پرده ها (
 • سیستم تامین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC )
 • سیستم های ایمنی و بازدید )شامل بازرسی مکان های مختلف و سیستم اعلام سرقت، امکان رويت قسمت های مختلف ساختمان، سیستم دوربين هاي مدار بسته و … )
 • تنظیم دسترسی
 • سیستم آتش نشانی )شامل اعلام و اطفای حریق(
 • کنترل آسانسورها و بالابرها
 • سیستم آبرسانی )شامل تنظیم دبی و فشار آب مناطق مختلف، قطع و وصل جریان آب در مواقع مختلف، امکان کنترل آبیاری فضای سبز و … )
 • موارد دیگری که هریک بسته به کاربری ساختمان و سطح درخواست کاربر قابل لحاظ در سیستم می باشد از جمله کنترل هوشمند سيستمهای صوتی و تصویری

در ذيل به برخي از مواردي است كه توسط كارشناسان اين شركت براي دسترسي به اهداف بالا ، طراحي و اجرا مي گردد اشاره مي شود:

ماژول انرژي با هدف كاهش مصرف انرژي(Energy Module)    

طراحي و اجراي ماژول انرژي با هدف كاهش مصرف انرژي، ارتقاي رتبه انرژي ساختمان و افزايش كیفیت شرايط آسايشي براي ساكنان

طراحي و اجراي ماژول تهويه مطبوع‌(HVAC) بر اساس شبیه سازي رفتار حرارتي دينامیكي ساختمان، رفتار  خورشیدي، شبیه سازي سیستم كنترل موضعي و مركزي تاسیسات مكانیكي

طراحي و اجراي ماژول روشنايي(Lighting)  بر اساس شبیه سازي رفتار روشنايي، بهره مندي از روشنايي طبیعي با كمك كنترل هوشمند پرده ها  و مشخصات كاربري فضاهاي مختلف

ماژول هاي سیستم تامین امنیت ساختمان(Security Module)

طراحي و اجراي سیستم تامین امنیت ساختمان با توجه به مشخصات كاربري فضاهاي مختلف و سطح ايمني مورد نیاز

طراحي و اجراي سیستم دوربین مدار بسته(CCTV)

طراحي و اجراي سیستم تنظیم دسترسي(Access Control)

طراحي و اجراي سیستم رديابي اشیاء(RFID)

سیستم اعلان حريق(Fire Alarm)

طراحي و اجراي سیستم اعلان حريق

برقراري ارتباط با سیستم مديريت مركزي ساختمان

یکپارچه سازی سیستم مدیریت ساختمان(Integration)

یکپارچه سازی سیستم مدیریت ساختمان با برقراری ارتباط میان ماژول های مختلف و تعیین ارتباط کنترلی مناسب

یک نظر

جوابی بنویسید