آخرین خبرها

رابط سیستم سنتی به هوشمند

رابط سیستم سنتی به هوشمند

4

رابط سیستم سنتی به هوشمند رابط سیستم سنتی به هوشمند ارائه شده قابلت های زیر را دارا می باشد: دارای تنوع در تعداد کانال های ورودی ( 2 ، 4 و 6 کانال( قابلیت ارسال فرمان سوییچینگ قابلیت ارسال فرمان دایمینگ قابلیت کنترل پرده برقی ارسال فرمان به شیر برقی بیشتر بخوانید »