آخرین خبرها

کلید های 3/6 پل ABB

3G ABB‌

کلید های  3/6 پل ABB کلید های حساس KNX BUSCH-triton  دارای ظریف ترین ارگونومی روز دنیا می باشد. طراحی این کلید ها بگونه ای است که در بهترین حالت ممکن بر روی دیوار قرار می گیرند و برچسب های روی کلید بهترین زاویه دید را می دهد. این کلید دارای راحت ترین حالت ارتباطی با اعضای بدن می باشد. کلید ... بیشتر بخوانید »

پروژه ها

ردیف آدرس پروژه مالک تعداد واحد ۱ شیخ بهایی / پروژه اداری صندوق بازنشتگی کشور ۱۸ ۲ زعفرانیه / پروژه مسکونی آقای شهراسوند ۱۷ ۳ پروژه یاسین کیش / پروژه مسکونی آقای حسینی ۴ ۴ نیاوران / پروژه مسکونی آقای پیرایی ۲ ۵ نیاوران – پروژه مهماندوست / پروژه مسکونی آقای خدارحمی ۱ ۶ یزد / پروژه مسکونی آقای بیک ... بیشتر بخوانید »

كلید هاي هوشمند ساده و IR سری سيستم M

كلید هاي هوشمند ساده و IR سریسيستم M

كلید هاي هوشمند ساده و IR  سری سيستم M اين كليد داراي کادر شيشه اي + رویه کرم يا سفيد و يا سياه رنگ مي باشد. كه امكانات ذيل قابل تعريف در اين كليد مي باشند: کنترل روشنایی، دیمر، پرده و …… در 3 مدل نرمال و ترموستاتیک و IR قابلیت تعریف سناریو هماهنگ با کلیدهای سنتی اشنایدر انواع رویه ... بیشتر بخوانید »

كلید هاي هوشمند ترموستاتیك سری سيستم M

كلید هاي هوشمند ترموستاتیك سری سيستم M

کلیدهای هوشمند اشنایدرالکتریک (Schneider Electric) تحت كاركرد با پروتکلKNX  در مدلهای مختلف (سری System-M و سری System Design)عرضه می شود.این کلیدها در دو مدل دارای گیرنده IR و ساده و همچنين داراي ترموستات ( ترموستاتيك ) موجود هستند. با استفاده از این کلیدهای هوشمند می توانید فرامین کنترلی لازم را در خانه و ساختمان هوشمند ارسال کنید. همچنین این کلیدهای ... بیشتر بخوانید »

كلید هاي هوشمند ساده و IR سری سيستم ديزاين آنتیک

كلید هاي هوشمند ساده و IR سری سيستم ديزاين آنتیک

كلید هاي هوشمند ساده و IR  سری سيستم ديزاين آنتیک کلیدهای هوشمند اشنایدرالکتریک (Schneider Electric) تحت كاركرد با پروتکل KNX در مدلهای مختلف (سری System-M و سری System Design)عرضه می شود. این کلیدها در دو مدل دارای گیرنده IR و ساده و همچنين داراي ترموستات ( ترموستاتيك )موجودهستند. با استفاده از این کلیدهای هوشمند می توانید فرامین کنترلی لازم را ... بیشتر بخوانید »

كلید هاي هوشمند ساده و ترموستاتیك سری سيستم ديزاين آرتك

کلید 2/4 هوشمند ترموستاتیک سری سیستم دیزاین آرتک

کلیدهای هوشمند اشنایدرالکتریک (Schneider Electric) تحت كاركرد با پروتکل KNX در مدلهای مختلف(سری System-M و سری System Design)عرضه می شود. این کلیدها در دو مدل دارای گیرنده IR و ساده و همچنين داراي ترموستات ( ترموستاتيك ) موجود هستند. با استفاده از این کلیدهای هوشمند می توانید فرامین کنترلی لازم را در خانه و ساختمان هوشمند ارسال کنید. همچنین این ... بیشتر بخوانید »

کلید هوشمند اشنایدر آلمان سري سیستم دیزاین آنتیک

كلید هاي هوشمند ترموستاتیك سری سيستم ديزاين آنتیک

کلید هوشمند اشنایدر آلمان سري سیستم دیزاین آنتیک کلید هوشمند اشنایدر آلمان سري سیستم دیزاین آنتیک از مدل هاي کلاسیک مي باشد. اين كليد داراي کادر برنز + رویه کرم رنگ مي باشد. كه امكانات ذيل قابل تعريف در اين كليد مي باشند: کنترل روشنایی، دیمر، سرمایش، گرمایش، پرده و …… در 3 مدل نرمال و ترموستاتیک و IR قابلیت ... بیشتر بخوانید »

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

مدیریت هوشمند سازی ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت هوشمند ساختمان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﻓـﻦ آورﯾﻬـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﺎزي اﻣـﺮوزه ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫـﺎي ﻋﻈـﯿﻢ و در ﻣﻘﯿﺎﺳـﻬﺎي ﻏﯿـﺮﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺼــﻮر ﺑــﻪ اﻣــﺮي ﻣﻤﮑــﻦ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻓﻨــﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑــﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدي ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﺑﺸــﺮ را در ﺧــﻮد ﺟــﺎي دﻫــﺪ و دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﻤﮑــﻦ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ در ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ زﻣــﺎن و ... بیشتر بخوانید »

ايمني در خانه هوشمند

ایمنی در خانه هوشمند

ايمني در خانه هوشمند : سيستم ” امنيت  خانه هوشمند” براي تامين امنيت مالك خانه و حفاظت از اموال او طراحي  شده است. اين سيستم مي تواند هم به تنهايي و هم به همراه مجموعه راه حل هاي پيشنهادي براي اتوماسيون خانگي ( از جمله يكپارچه شده با  مجموعه تجهيزات روشنايي ، تجهيزات سرمايش گرمايش و تجهيزات ايمني) طراحي و ... بیشتر بخوانید »

ETS نرم افزار كاربردي KNX

ETS نرم افزار كاربردي KNX

انجمن KNX جهت ايجاد زبان مشترك بين شركت هاي عضو ، يك نرم افزار كاربردي توليد نموده است. اين نرم افزار با توجه به نوع كاربردآن در ساختمان ، برنامه ريزي را ساده كرده و مي تواند سخت افزار هاي مختلف تحت پروتكلKNX را در يك محيط ساده برنامه ريزي نمايد. كليه ساختمان ها ( اعم از مسكوني ، تجاري ... بیشتر بخوانید »